> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

PORNO

Türkiye'de porno denince akla gelen ilk porno site projesi liderlerinden biri haline geldiğinde, sitemizin ziyaretçilerine en güzel ve en iyi kalitede porno sunma gururu ile devam ediyor.

xxx net bir porno videosunu izlemenin yeni yoludur

Ama üçlü xxx'in porno ve erotik tarzla ilgili her şeyi gösterdiğini biliyor muydunuz. Bu, üç x türkçeyi telaffuz etme yönteminden kaynaklanmaktadır. ecs, ecs, ecs ingilizce olarak üçlü seks sex cinsiyete çok benzer. Pornografi ve cinsiyete ışık tutan bir tür açık ve erotik bir mesaj. Son zamanlarda, yalnızca yetişkinlerin konularıyla ilgilenen yeni internet alanları için bir uzantı yaptılar. Pornografi görüldü ve tüketildi.

Bu nedenle, sitemizin tamamen xxx tanımlayabileceğimiz porno videolara ayrılmış bir bölümü oluşturmaya karar verdik. Bizim için bazen aşırı seks erotik bir tür anlamına gelen bir kısaltma. Bu nedenle sitemizin sadece xxx başlıklı bölümünde, güçlü ve aşırı cinsiyetteki tüm porno videoları eklemeyi seçtik. Fakat yavaş yavaş başlayalım ve sitemizin bölümünü analiz etmeye başlayalım.

İlk tercih için çift ve üçlü penetrasyon videoları yerleştirmeye karar verdik. Aynı anda iki ya da üç erkek tarafından becerilen bir kadının çok erotik bir sahne olduğunu düşünüyoruz. Bu normal çift cinsiyetiyle ilgili değil. Bu bölümde, birkaç erkek tarafından becerilen gerçek slutty kadınlarının birçok videosunu bulabilirsiniz. Temelde çift ve üçlü penetrasyonlar. Şimdi xxx bölümünde ne tür bir videoyu deneyeceğinizi anladığınıza göre, mevcut diğer video türlerini gözden geçiriyoruz.

Anal ve vajinal fisting videoları. Her şeyi ağzına sokan yalnız kadınlar. Amcıklarının genişlemesi ve kıç deliği olan gerçek dişiler, dirençlerini zorlarlar. Yayımlanmayan aşırı fisting sahneleri. Çocuklar bile xxx'in bu bölümünün kahramanlarıdır. Mesela, güzel bir pasif çocuğun köpek tarzına sokulduğu ve kıçını kadının yumruğundan vurduğu porno bir video gördünüz mü? Bu, bu bölümde bulacağınız türden bir video.

Ancak xxx porno videolarını ziyaret etmeye devam ederek, hem kadınlar hem de erkekler için sunum ve hakimiyet videolarına bir göz atmanızı öneririz. Burada kölelik, aşağılanma ve teslimiyetle seks hakkında konuşuyoruz. Bu metres ve köleler alemidir. Birincisi, eşine hükmetmeyi seven kadınlar. Kelepçelerdeki gerçek sahneler, sant'andrea'nın kırbaçları ve haçları, karmaşık bir erotik senaryonun kahramanları ve keşfedilecek her şeydir. Mutlak efendilerinin en utanç verici ve karmaşık köleleri, yapmalarını emrettiği şeyi yapar. Bu xxx kategorisinde ayrıca gerçek istismar ve tehdit altındaki gerçek becerilerin videolarını da dahil ettik.

Ama neden ayrıca fetiş porno videolarımızın xxx bölümüne de girmiyorsunuz? Kadın ayağının yüceltilmesinden tapmaya, koklamaya ve sikişmeye, adet kadınlarıyla seks sahnelerine, külot ve kirli iç çamaşırlarına kadar. En çok talep edilen ve niş sert türlerden biri aslında kullanılanınkidir. Erkekler, yaşayan bir kadın hakkında bilgi sahibi olduklarında kadınlarını severler.

Belirli bir porno videosu ve trans'u gören herkes tarafından aranan ve aranan kullanıcılar tarafından çok aranan. Trans seks, insan doğasının istediği şekilde ve seks hayranlarının kullanımı ve tüketimi için şekillendiği bir alternatif seks türüdür. Ne beklemeli? Sitemizin xxx bölümünde yer alan yazılar, altensiyel cinsiyet ve çok ilgi çekici gerçek çabalar yaşamaya başlar. Porno video izlemenin yeni bir yolu kesinlikle aşırı hardcore bölümümüzden geçiyor.

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: ЗОЖ-красота-йога:

 

Камчатка за первое полугодие 2018 года в цифрах: производство падает, торговля растет

Mon, 06 Aug 2018 15:06:42
По данным Камчатста, индекс промышленного производства в январе-июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,5%, в том числе по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» - 103,7%, «Обрабатывающие производства» - 94,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 102,2%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 103,2%.

Практически по всем видам обрабатывающих производств относительно I полугодия 2017 года отмечено снижение. Возросло только производство химических веществ и химических продуктов на 6,9%.

Наибольшее снижение зафиксировано в производстве мебели – на 36,1%, резиновых и пластмассовых изделий – на 34,7%, одежды - на 16,2%, бумаги и бумажных изделий – на 12,3%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 10,3%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-июне 2018 года составил 7791,9 млн. рублей или 75,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. За I полугодие 2018 года введено в действие 20593 кв. метра общей площади жилых домов (122,1% к уровню января-июня 2017 года). Организациями всех форм собственности построено 147 квартир.

Объем производства сельскохозяйственной продукции всех сель-хозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения), по предварительной оценке, в январе–июне 2018 года, сложился в сумме 4230,5 млн. рублей, что в со-поставимой оценке на 6,1% превысило уровень аналогичного периода 2017 года.

По состоянию на конец июня 2018 года относительно аналогичной даты 2017 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,3%, поголовье свиней – на 1,1%. Снизилось поголовье птицы на 4,5%, овец и коз – на 1,2%.

В январе-июне 2018 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичном периодом 2017 года выросло на 17,9%, молока – на 7,7%; производство яиц сни-зилось на 6,9%.

Грузооборот автомобильного транспорта за I полугодие 2018 года составил 9191,7 тыс. тонно-километров и увеличился по сравнению с ана-логичным периодом прошлого года на 5,9%. Пассажирооборот автомо-бильного транспорта общего пользования уменьшился на 4,0%, составив 194,6 млн. пассажиров–км.

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю на автомобильных дорогах в январе-июне 2018 года произошло 197 дорожно-транспортных происшествий (81,1% к уровню января–июня 2017 года), в которых погибло 15 человек, ранено 282 человека (из них 32 ребенка).

Оборот розничной торговли за I полугодие 2018 года составил 27000,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,8% выше уровня аналогичного периода предыдущего года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 59,8%, непро-довольственных товаров – 40,2% (в январе-июне 2017 года – 61,9% и 38,1%, соответственно).
Оборот общественного питания в январе-июне 2018 года на 5,1% (в сопоставимой оценке) превысил уровень I полугодия 2017 года, составив 2967,5 млн. рублей

Населению края за I полугодие 2018 года было оказано платных услуг на 16408,8 млн. рублей, что на 0,5% ниже уровня января-июня предыдущего года. В структуре объема платных услуг населению преобла-дали: коммунальные, транспортные, телекоммуникационные и жилищные услуги. На их долю в январе-июне 2018 года приходилось 80,5% общего объема потребляемых услуг.

Индекс потребительских цен в июне 2018 года по отношению к декабрю предыдущего года составил 101,5%, в том числе на продовольствен-ные товары – 102,3%, непродовольственные товары – 101,6%, услуги – 100,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в I полугодии 2018 года составила 70352,3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,0%, при этом ее реальный размер составил 107,0%.

Просроченная задолженность по заработной плате по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), по кругу наблюдаемых видов экономической дея-тельности (в соответствии с ОКВЭД2) на 1 июля 2018 года составила 15352 тыс. рублей и по сравнению с 1 июля 2018 года снизилась в 2,3 раза.

Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств организаций.
Средний размер назначенной месячной пенсии по данным ГУ От-деление Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю на 1 июля 2018 года составил 20317,3 рубля и относительно аналогичной даты 2017 года увеличился на 2,2%.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в июне 2018 года составила 178,3 тыс. человек или 56,5% от общей численности населения Камчатского края. В том числе 169,5 тыс. человек или 95,1% рабочей силы были заняты трудовой деятельностью и 8,8 тыс. человек (4,9%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). В органах службы занятости населения, по данным Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, зарегистрированы в качестве безработных 2,3 тыс. человек.

По оценке, на 01.07.2018 численность населения Камчатского края составила 316,3 тыс. человек, увеличившись с начала года на 707 человек. Увеличение численности населения края полностью обусловлено миграционным притоком.

За январь-июнь 2018 года в Камчатский край на постоянное место жительства прибыло 7105 человек (121,6% к январю-июню 2017 года). За этот же период выбыло 6369 человек, что больше, чем годом ранее на 557 человек или на 9,6%.
В I полугодии 2018 года в крае родился 1741 ребенок, что на 4,2% меньше, чем за январь-июнь 2017 года. За этот же период 2018 года в крае умерло 1770 человек, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-щиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю эпидемиологическая ситуация в крае за январь-июнь 2018 года выглядит следующим образом: зарегистрировано 28458 случаев инфекционных за-болеваний, что на 30,4% меньше, чем за январь-июнь 2017 года; 80,3% всех заболевших составили дети и подростки.

Доля простудных заболеваний в общем количестве зарегистрированных инфекционных заболеваний составила 88,5%, что на 1,4 процентного пункта выше, чем в I полугодии 2017 года.

По данным информационного центра УМВД Камчатского края за ян-варь-июнь 2018 года на территории края зарегистрировано 2814 преступ-лений, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения края составило 892 случая против 864 за январь-июнь 2017 года. Удельный вес расследованных преступлений составил 67,1%, что на 3,8 процентного пункта выше уровня января-июня 2017 года.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 17 Apr 2019 13:49:28 Гостинг: опрос работодателей
Mon, 15 Apr 2019 11:35:24 Аналитики замерили интернет-зависимость среди соискателей работы на Камчатке
Thu, 11 Apr 2019 14:36:33 Навыки продаж и знание английского называют работодатели в числепредпочтительных soft skills для соискателей
Wed, 10 Apr 2019 21:23:26 Аналитики назвали лидеров медиарейтинга ДВ-губернаторов за март
Tue, 09 Apr 2019 13:14:20 Работодатели рассказали, почему чаще всего отказывают соискателям в трудоустройстве
Fri, 05 Apr 2019 14:04:39 Плюсы и минусы удалённой работы: опрос соискателей
Wed, 03 Apr 2019 20:16:53 Аналитики замерили рейтинг глав столиц Дальнего Востока по итогам работы в марте
Wed, 03 Apr 2019 12:08:42 Социальный пакет есть у половины работающих жителей Камчатки, - данные опроса
Thu, 28 Mar 2019 18:08:50 Сферы деятельности с самыми высокими зарплатами обнародовали в Росстате
Tue, 26 Mar 2019 23:01:54 ОРВИ, отит и гипертония больше всего беспокоили россиян прошедшей зимой, - результаты телемедицины
Mon, 25 Mar 2019 21:00:33 Аналитики составли рейтинг предпочтений каналов коммуникации по версии специалистов PR и маркетингу
Fri, 22 Mar 2019 20:39:08 В каких сферах печатная пресса популярнее онлайн-СМИ в 2 раза?
Mon, 18 Mar 2019 19:43:42 Камчатстат: по 82,8 тысячи рублей каждому задолжали работодатели Камчатки в пересчете на одного работника
Mon, 11 Mar 2019 22:42:13 И «Берингия» не помогла – 9 место : Владимира Илюхина упомянули СМИ в 1 239 сообщениях
Thu, 07 Mar 2019 13:21:19 Медиарейтинг глав столиц ДФО за февраль
Thu, 07 Mar 2019 13:04:16 Исследование: меньше материться и чаще использовать иностранные слова стали жители России
Thu, 07 Mar 2019 12:20:50 Что дальневосточники подарят на 8 Марта?
Wed, 06 Mar 2019 12:30:24 Опросы показали различия мужчин и женщин при покупке подарков
Wed, 27 Feb 2019 23:32:20 «Инстаграм» как источник информации о новых товарах: рост аудитории за год почти вдвое
Mon, 25 Feb 2019 12:53:20 «Одолжи до зарплаты» — аналитики изучили онлайн-переводы на Дальнем Востоке
Mon, 18 Feb 2019 14:57:03 Аналитики составили рейтинг регионов по качеству жизни, ряд ДВ-регионов улучшили свои позиции
Tue, 12 Feb 2019 23:16:27 Кожемяко, Николаев, Осипов, - январский медиарейтинг ДВ-губернаторов не удивил
Tue, 05 Feb 2019 13:09:16 Глава Петропавловска Виталий Иваненко даже в 10-ку не вошел медиарейтинга глав столиц ДВ-регионов
Tue, 22 Jan 2019 13:36:44 Заметно ухудшился медиарейтинг губернатора Камчатки Владимира Илюхина по итогам 2018 года
Sat, 19 Jan 2019 15:28:29 ВЦИОМ: рейтинг доверия Владимиру Путину достиг исторического минимума
Tue, 15 Jan 2019 12:31:13 Более 23 000 жителей Дальнего Востока начали год с поиска новой работы
Fri, 11 Jan 2019 19:12:20 Аналитик рассказал о трендах в сфере трудоустройства на 2019 годИнформация о сайте


Голосование
Кого нужно наказывать за Fake News и неуважение к власти?
никого не наказывать74%
журналистов и блогеров12%
чиновников7%
всех подряд5%
граждан2%
Старт: Mon, 11 Mar 2019 19:06:06.
Опрошено: 42.
Партнеры

Камчатское ВремяКамcity