> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

PORNO

Türkiye'de porno denince akla gelen ilk porno site projesi liderlerinden biri haline geldiğinde, sitemizin ziyaretçilerine en güzel ve en iyi kalitede porno sunma gururu ile devam ediyor.

xxx net bir porno videosunu izlemenin yeni yoludur

Ama üçlü xxx'in porno ve erotik tarzla ilgili her şeyi gösterdiğini biliyor muydunuz. Bu, üç x türkçeyi telaffuz etme yönteminden kaynaklanmaktadır. ecs, ecs, ecs ingilizce olarak üçlü seks sex cinsiyete çok benzer. Pornografi ve cinsiyete ışık tutan bir tür açık ve erotik bir mesaj. Son zamanlarda, yalnızca yetişkinlerin konularıyla ilgilenen yeni internet alanları için bir uzantı yaptılar. Pornografi görüldü ve tüketildi.

Bu nedenle, sitemizin tamamen xxx tanımlayabileceğimiz porno videolara ayrılmış bir bölümü oluşturmaya karar verdik. Bizim için bazen aşırı seks erotik bir tür anlamına gelen bir kısaltma. Bu nedenle sitemizin sadece xxx başlıklı bölümünde, güçlü ve aşırı cinsiyetteki tüm porno videoları eklemeyi seçtik. Fakat yavaş yavaş başlayalım ve sitemizin bölümünü analiz etmeye başlayalım.

İlk tercih için çift ve üçlü penetrasyon videoları yerleştirmeye karar verdik. Aynı anda iki ya da üç erkek tarafından becerilen bir kadının çok erotik bir sahne olduğunu düşünüyoruz. Bu normal çift cinsiyetiyle ilgili değil. Bu bölümde, birkaç erkek tarafından becerilen gerçek slutty kadınlarının birçok videosunu bulabilirsiniz. Temelde çift ve üçlü penetrasyonlar. Şimdi xxx bölümünde ne tür bir videoyu deneyeceğinizi anladığınıza göre, mevcut diğer video türlerini gözden geçiriyoruz.

Anal ve vajinal fisting videoları. Her şeyi ağzına sokan yalnız kadınlar. Amcıklarının genişlemesi ve kıç deliği olan gerçek dişiler, dirençlerini zorlarlar. Yayımlanmayan aşırı fisting sahneleri. Çocuklar bile xxx'in bu bölümünün kahramanlarıdır. Mesela, güzel bir pasif çocuğun köpek tarzına sokulduğu ve kıçını kadının yumruğundan vurduğu porno bir video gördünüz mü? Bu, bu bölümde bulacağınız türden bir video.

Ancak xxx porno videolarını ziyaret etmeye devam ederek, hem kadınlar hem de erkekler için sunum ve hakimiyet videolarına bir göz atmanızı öneririz. Burada kölelik, aşağılanma ve teslimiyetle seks hakkında konuşuyoruz. Bu metres ve köleler alemidir. Birincisi, eşine hükmetmeyi seven kadınlar. Kelepçelerdeki gerçek sahneler, sant'andrea'nın kırbaçları ve haçları, karmaşık bir erotik senaryonun kahramanları ve keşfedilecek her şeydir. Mutlak efendilerinin en utanç verici ve karmaşık köleleri, yapmalarını emrettiği şeyi yapar. Bu xxx kategorisinde ayrıca gerçek istismar ve tehdit altındaki gerçek becerilerin videolarını da dahil ettik.

Ama neden ayrıca fetiş porno videolarımızın xxx bölümüne de girmiyorsunuz? Kadın ayağının yüceltilmesinden tapmaya, koklamaya ve sikişmeye, adet kadınlarıyla seks sahnelerine, külot ve kirli iç çamaşırlarına kadar. En çok talep edilen ve niş sert türlerden biri aslında kullanılanınkidir. Erkekler, yaşayan bir kadın hakkında bilgi sahibi olduklarında kadınlarını severler.

Belirli bir porno videosu ve trans'u gören herkes tarafından aranan ve aranan kullanıcılar tarafından çok aranan. Trans seks, insan doğasının istediği şekilde ve seks hayranlarının kullanımı ve tüketimi için şekillendiği bir alternatif seks türüdür. Ne beklemeli? Sitemizin xxx bölümünde yer alan yazılar, altensiyel cinsiyet ve çok ilgi çekici gerçek çabalar yaşamaya başlar. Porno video izlemenin yeni bir yolu kesinlikle aşırı hardcore bölümümüzden geçiyor.

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: ЗОЖ-красота-йога:
 

Камчатстат: среднемесячная зарплата медрабдотников на Камчатке превысила 70 тысяч рублей

Fri, 06 Sep 2019 14:45:48
О ситуации в системе здравоохранения полуострова по итогам 2018 года рассказали в Камчатстате. По данным статистики, в крае функционировали 44 амбулаторно-поликлинических и 32 больничные организации на 3450 коек, включая негосударственные медицинские организации и медицинские организации прочих министерств и ведомств. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций составила 9054 посещения в смену. В данных организациях трудились 1699 врачей и 3735 человек среднего медицинского персонала. Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 9151 рубль и составила 70149 рублей.

В 2018 году число пациентов, зарегистрированных в больничных организациях Камчатского края с диагнозом, установленным впервые в жизни, снизилось по сравнению с предыдущим годом на 2%. В то же время, как и в 2017 году, в течение года в крае переболело восемь человек из каждых десяти камчадалов.

На фоне общего снижения заболеваемости населения в крае по некоторым видам заболеваний в 2018 году отмечен существенный рост. На первом месте по увеличению уровня заболеваемости находятся болезни костно-мышечной системы и соединительных тканей (на 17%). На втором месте болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 13%). Одновременно зафиксировано снижение уровня заболеваемости от болезней органов пищеварения (на 20%), врожденных аномалий (на 18%), органов системы кровообращения (на 17%).

Отмечено также снижение заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет по сравнению с предыдущим годом на 1,4%. При этом, на фоне в целом позитивной ситуации у детей наблюдался значительный рост заболеваемости болезней эндокринной системы (в 2,3 раза), болезней крови и кроветворных органов (в 1,5 раза), новообразования (в 1,4 раза).
В 2018 году дети реже обращались к врачам по поводу болезней нервной системы (на 17%), инфекционных и паразитарных болезней (8%) и болезней кожи и подкожной клетчатки (на 6%).

В структуре детской заболеваемости в 2018 году традиционно первое место занимают болезни органов дыхания (72%), на втором – внешние причины (травмы и отравления) (6%), на третьем - болезни кожи и подкожной клетчатки (5%).

Лидирующие место среди групп заболеваемости населения Камчатского края в 2018 году по-прежнему занимает заболеваемость населением инфекционными болезнями. В то же время в 2018 году необходимо отметить позитивные сдвиги в ситуации с заболеваемостью от данной причины. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю эпидемиологическая ситуация за 2018 год сложилась следующим образом: зарегистрировано 51823 случая заболеваемости населения инфекционными болезнями - это на 23% меньше, чем было в 2017 году. Переболели каждые 16 человек из 100 жителей края, в предыдущем году болел 21 человек.

Острые инфекции верхних дыхательных путей по массовости поражения населения занимают в крае первое место. Большинство всех переболевших – это дети в возрасте до 14 лет (61%).

В 2018 году заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей среди детей в возрасте 0-14 лет в Камчатском крае снизилась. За год острыми инфекциями верхних дыхательных путей переболели шесть из каждых десяти детей, в 2017 году – восемь.

Заболеваемость гриппом среди детей снизилась в 1,6 раза, ветряной оспой - в 2,6 раза, в 4,3 раза снизилось количество случаев энтеровирусной инфекции. При этом в 2018 году впервые за долгое время было выявлено 2 случая кори.

На протяжении последних лет в Камчатском крае не было зарегистрировано ни одного случая заболеваний по таким видам как краснуха, паротит эпидемический, дифтерия и столбняк. Положительный эффект достигнут благодаря программе иммунизации населения в рамках Программы «Национальный календарь прививок».

Заболевания системы кровообращения в лидерах как среди всех прочих болезней, так и как причина летальных исходов.

Болезни системы кровообращения занимают второе место в структуре общей заболеваемости (14%) и первое место среди причин смерти (уровень смертности от болезней системы кровообращения в 2018 году составил 56 случаев на 10 тысяч жителей края).

В 2018 году было зарегистрировано 70 тысяч случаев заболеваемости населения болезнями системы кровообращения, что выше на 4%, чем в 2017 году. Почти половина (47%) приходится на болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, из них 22% приходится на ишемическую болезнь сердца.

Под диспансерным наблюдением на конец 2018 года на Камчатке состояло 53 тыс. человек (17% всего населения края). Показатель первичной заболеваемости населения Камчатского края болезнями системы кровообращения в расчете на 10 тысяч человек населения составил 305 случаев (в 2017 году – 368). По сравнению со среднероссийским показателем уровень заболеваемости в крае (по данным 2017 года) выше на 24%, а по уровню заболеваемости ишемической болезнью сердца Камчатка опережает в целом Россию в 1,8 раза.

По сложности и важности для человечества проблема рака не знает аналогов. Каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина заболеют раком на каком-либо этапе жизни. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения, исходя из показателей 2018 года. Однако некоторые виды рака отступают, а успехи в медицине позволяют продлить жизнь многих людей с онкологическими заболеваниями.

Несмотря на усилия врачей, на протяжении последних лет в Камчатском крае наблюдается рост онкозаболеваемости и 2018 год не исключение. По состоянию на конец 2018 года на учете в онкологическом диспансере края состояло под наблюдением 8984 пациента со злокачественными заболеваниями (3% всего населения края).

В 2018 году в крае выявлено 1319 пациентов с впервые установленным диагнозом «злокачественное новообразование», что составляет 42 человека в расчете на 10 тысяч жите-лей (у 33% заболевших диагностирована первая стадия болезни, у 23% - последняя четвертая). По сравнению со среднероссийским показателем уровень заболеваемости в крае по данным 2017 года ниже на 0,5%.

В 2018 году в крае уровень онкологических заболеваний у женщин на 17% превышал уровень заболеваемости у мужчин. Но если проанализировать данные за последние 5 лет, то мы увидим, что уровень онкологических заболеваний у мужчин вырос с 32 человек на 10 тысяч населения соответствующего пола в 2013 году до 39 человек в 2018 году.
Первую тройку самых распространенных онкозаболеваний на Камчатке составляют новообразования трахей, бронхов и легкого – 11%, новообразования кожи – 10%, злокачественные новообразования женской молочной железы – 10%. Они же входят в первую пятерку «раков-убийц».
В эпоху глобализации, условия жизни человека становятся все более сложными и труднообозримыми. Население ежедневно сталкивается с неустойчивыми равновесными состояниями в политике, экономике и обществе, что приводит к росту числа так называемых «социальных болезней».

Одним из видов «социальных болезней» являются психические расстройства и расстройства поведения. В 2018 году в Камчатском крае численность пациентов, больных психическими расстройствами и расстройствами поведения, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом, составила 188 человек или 6 случаев на 10 тысяч человек населения, это почти на треть (29%) ниже уровня 2017 года. Из данной категории пациентов 47% имели диагноз «психозы и состояния слабоумия». Диагноз «шизофрения» поставлен 43 жителям полуострова.

В тоже время при общих позитивных сдвигах, уровень заболеваемости населения психическими расстройствами и расстройствами поведения в Камчатском крае в 2017 году был выше среднероссийского показателя в 2,1 раза.

В связи с длительностью и сложностью лечения психических заболеваний число пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, последние годы существенно не меняется. В 2018 году число пациентов в данных учреждениях составило 3663 человека, или 12 человек в расчете на 1000 человек населения, что на 2 человека выше среднероссийского показателя.

Среди проблем здоровья камчатского населения - злоупотребление алкоголем. Уровень заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами в крае в 2017 году превышал уровень заболеваемости в Российской Федерации на 19%, и это несмотря на то, что за последние пять лет в Камчатском крае наблюдается снижение численности больных, взятых под диспансерное наблюдение с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы», установленным впервые в жизни. Под наблюдение с данным диагнозом в 2018 году в Камчатском крае взято 199 человек. Более половины всех выявленных пациентов с алкогольными психозами и хроническим алкоголизмом составляли лица в возрасте 40-59 лет (56%), лица в возрасте 20-39 лет составили 34%.

Явно положительным для Камчатского края является тот факт, что на протяжении пяти лет под наблюдением психиатра-нарколога с диагнозами «алкогольный психоз» и «хронический алкоголизм» не состояло ни одного подростка в возрасте 15-17 лет.

По состоянию на конец 2018 года в крае на диспансерном учете с диагнозом «алкоголизм» состояли 5915 человек (3% от численности совершеннолетнего населения), с диагнозом «алкогольные психозы» - 163 человека, с диагнозом «вредные последствия употребления алкоголя» - 358 человек, из них 12 детей и 61 подросток.

Из числа пациентов с диагнозом «алкоголизм» в 2018 году 34 человека было снято с наблюдения в связи со смертью, у всех была средняя стадия зависимости от алкоголя.

Традиционно мужчин, страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами, в разы больше, чем женщин. В 2018 году уровень заболеваемости у камчатских мужчин в 2,9 раза превышал уровень заболеваемости женщин.

Алкоголизм теснейшим образом связан с нарушениями общественного порядка и преступностью. В состоянии алкогольного опьянения человек проявляет повышенную криминальную активность, подвергая тем самым опасности не только свое здоровье и жизнь, но и создавая определенную угрозу жизни, здоровью и спокойствию общества.

По данным Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю в 2018 году более трети всех расследованных преступлений (34%) были совершенны в состоянии алкогольного опьянения.

Уровень развития службы охраны материнства и детства, без сомнения, является од-ним из индикаторов социального благополучия общества. В первую очередь состояние здоровья матери и ребенка - это залог изменения общей демографической и социальной картины в государстве на всех уровнях – от федерального до муниципального. Поэтому одним из главных направлений деятельности здравоохранения России является обеспечение охраны здоровья и повышение качества медицинского обеспечения детей.

Для оказания лечебно-профилактической помощи женщинам в крае в 2018 году работали 114 врачей акушеров-гинекологов и 148 акушерок. Укомплектованность лечебных учреждений кадрами составила 58%. На каждые 10 тысяч женского населения края (в возрасте 15-49 лет) приходится 7 врачей акушеров-гинекологов, что на треть выше средне-российского показателя за 2017 год.

В стационарах края функционировали 197 коек для беременных женщин и рожениц (27 коек на 10 тысяч женщин в возрасте 15-49 лет), 205 коек для гинекологических пациентов.

В 2018 году более двух третей беременных женщин поступили под наблюдение в консультации уже с различными заболеваниями (9035 случаев). У 40% беременных женщин, поступивших под наблюдение врачей в 2018 году, наблюдалось патологическое развитие плода, у 37% была угроза прерывания беременности, 36% страдали анемией, у 22% зафиксирована угроза преждевременных родов, у 21% выявлены болезни мочеполовой системы.

Число зарегистрированных во время беременности заболеваний превышало количество заболевших женщин в 3,1 раза, это говорит о том, что у каждой женщины была зафиксирована не одна болезнь, а сразу несколько.
Высокая заболеваемость беременных женщин является причиной осложненных родов. Из общего количества родов, принятых в 2018 году, 70% характеризовались как осложненные и только 30% как нормальные. Число преждевременных родов составило 223 случая или 7% от общего числа закончивших беременность.

Сохранение и укрепление здоровья человека, увеличение средней продолжительности и качества жизни, предупреждение преждевременной смертности являются актуальны-ми проблемами не только здравоохранения, но и общества в целом. Укрепление здоровья - процесс, предоставляющий населению возможность осуществлять контроль за состоянием своего здоровья и факторами, влияющими на него.


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 25 Dec 2019 19:03:55 каждый второй встретит Новый Год дома с оливье, шампанским и мандаринами, - результаты опроса
Tue, 24 Dec 2019 12:01:04 Основные тренды рынка труда 2019 года в Камчатском крае
Mon, 23 Dec 2019 20:05:48 Елкой, гирляндами, "Иронией судьбы...", мандаринами и шампанским создают себе новогоднее настроение жители России - результаты опроса
Fri, 20 Dec 2019 12:00:58 14% компаний Дальнего Востока не отмечают Новый год
Wed, 18 Dec 2019 16:47:14 Около четверти ищущих работу на Камчатке, готовы переехать в другой регион, - аналитики
Fri, 13 Dec 2019 01:39:46 Предпочитаемая модель семьи в России – «двудетная»: эксперты определили барьеры, препятствующие повышению рождаемости
Thu, 12 Dec 2019 23:46:15 Аналитики: 41% граждан перепроверяют диагноз и назначения врача
Thu, 12 Dec 2019 21:21:12 Камчатстат: за посление пять лет заработная плата на Камчатке увеличилась в полтора раза
Thu, 05 Dec 2019 23:06:15 ДВ-губернатор выстроили по рейтингу в масс-медиа по итогам ноября
Thu, 05 Dec 2019 02:08:45 Новый глава администрации Петропавловска Константин Брызгин сразу попал в середину рейтинга Медиалогии
Mon, 02 Dec 2019 12:30:52 На Камчатке обнародован ТОП-50 лидеров бизнеса полуострова
Mon, 02 Dec 2019 11:26:56 «Знаете ли Вы своего участкового?»: на Камчатке провели опрос общественного мнения о работе полиции
Wed, 27 Nov 2019 20:16:47 В России распродажами во время «черной пятницы» интересуется каждый пятый покупатель - эксперты
Fri, 22 Nov 2019 19:41:37 Эксперты предсказали исчезновение таксистов, продавцов и грузчиков
Thu, 14 Nov 2019 12:06:09 Русские, украинцы, коряки: на Камчатке подсчитают население по национальному признаку
Wed, 13 Nov 2019 12:35:58 Рабочие коллективы и компании в Камчатском крае за пять лет стали «добрее» в несколько раз
Tue, 12 Nov 2019 00:02:31 Николаев, Кожемяко, Лимаренко стали лидерами октябрьского медиа-рейтинга глав ДВ-регионов
Mon, 11 Nov 2019 16:38:59 Камчатстат: чуть больше четвери населения полуострова - люди до 35-ти лет
Tue, 29 Oct 2019 11:37:51 Избыток бабушек и дефицит внуков - в Росстате констатровали еще одно последствие снижения рождаемости
Tue, 29 Oct 2019 11:08:24 Дальний Восток вошел в тройку регионов с самой высокой динамикой зарплат
Wed, 23 Oct 2019 13:53:23 Аналитики говорят об увеличении численности персонала и росте зарплат в компаниях Дальнего Востока
Mon, 21 Oct 2019 11:29:53 На Камчатке большинство не скрывает размер зарплаты от своих коллег, - аналитики
Fri, 18 Oct 2019 12:43:25 Жители Петропавловска глазами статистики: нас осталось 181 тысяча человек
Wed, 16 Oct 2019 12:14:11 Аналитики: топ-менеджерам порой не хватает навыка работы с людьми
Mon, 14 Oct 2019 15:18:21 Врачи - самые дефицитные специалисты на Дальнем Востоке!
Fri, 11 Oct 2019 22:29:25 Медиарейтинг ДВ-губернаторов: Владимир Илюхин поднялся на одну строчку - информация в СМИ о нем появлялась в 2 746 публикациях
Thu, 10 Oct 2019 11:52:36 На Дальнем Востоке составлен рейтинг самых дорогих предложений с зарплатой от 150 000 руб.

Информация о сайте


Голосование
Кого нужно наказывать за Fake News и неуважение к власти?
никого не наказывать80%
журналистов и блогеров11%
чиновников5%
всех подряд3%
граждан1%
Старт: Mon, 11 Mar 2019 19:06:06.
Опрошено: 88.
Партнеры

Камчатское ВремяКамcity